• 1. Γκραβούρα τού Μεγάλου Σπηλαίου από τον αρχαιολόγο Otto Magnus von Stackelberg, 18101. Γκραβούρα τού Μεγάλου Σπηλαίου από τον αρχαιολόγο Otto Magnus von Stackelberg, 1810
  4325 εμφανίσεις
 • 2. Χαλκογραφία τού Μεγάλου Σπηλαίου2. Χαλκογραφία τού Μεγάλου Σπηλαίου
  3473 εμφανίσεις
 • 3. Το δάσος τού Μεγάλου Σπηλαίου (η κάρτα είναι ταχυδρομημένη το 1903)3. Το δάσος τού Μεγάλου Σπηλαίου (η κάρτα είναι ταχυδρομημένη το 1903)
  2929 εμφανίσεις
 • 4. Στο άλσος τού Μεγάλου Σπηλαίου4. Στο άλσος τού Μεγάλου Σπηλαίου
  2804 εμφανίσεις
 • 5. Το Μέγα Σπήλαιο, 19075. Το Μέγα Σπήλαιο, 1907
  2916 εμφανίσεις
 • 6. Το Μέγα Σπήλαιο, 1910 (φωτό Fred Boissonnas)6. Το Μέγα Σπήλαιο, 1910 (φωτό Fred Boissonnas)
  2900 εμφανίσεις
 • 7. Το Μέγα Σπήλαιο7. Το Μέγα Σπήλαιο
  3000 εμφανίσεις
 • 8. Το Μέγα Σπήλαιο8. Το Μέγα Σπήλαιο
  2993 εμφανίσεις
 • 9. Το Μέγα Σπήλαιο9. Το Μέγα Σπήλαιο
  3740 εμφανίσεις
 • 10. Το Μέγα Σπήλαιο10. Το Μέγα Σπήλαιο
  4081 εμφανίσεις
 • 11. Το Μέγα Σπήλαιο11. Το Μέγα Σπήλαιο
  3198 εμφανίσεις
 • 12. Το Μέγα Σπήλαιο12. Το Μέγα Σπήλαιο
  3317 εμφανίσεις
 • 13. Μέγα Σπήλαιο, η πυρκαγιά τού 193413. Μέγα Σπήλαιο, η πυρκαγιά τού 1934
  3065 εμφανίσεις
 • 14. Το Μέγα Σπήλαιο κατεστραμμένο14. Το Μέγα Σπήλαιο κατεστραμμένο
  3320 εμφανίσεις