• 1. Γκραβούρα τού Μεγάλου Σπηλαίου από τον αρχαιολόγο Otto Magnus von Stackelberg, 18101. Γκραβούρα τού Μεγάλου Σπηλαίου από τον αρχαιολόγο Otto Magnus von Stackelberg, 1810
  4504 εμφανίσεις
 • 2. Χαλκογραφία τού Μεγάλου Σπηλαίου2. Χαλκογραφία τού Μεγάλου Σπηλαίου
  3640 εμφανίσεις
 • 3. Το δάσος τού Μεγάλου Σπηλαίου (η κάρτα είναι ταχυδρομημένη το 1903)3. Το δάσος τού Μεγάλου Σπηλαίου (η κάρτα είναι ταχυδρομημένη το 1903)
  3044 εμφανίσεις
 • 4. Στο άλσος τού Μεγάλου Σπηλαίου4. Στο άλσος τού Μεγάλου Σπηλαίου
  2925 εμφανίσεις
 • 5. Το Μέγα Σπήλαιο, 19075. Το Μέγα Σπήλαιο, 1907
  3023 εμφανίσεις
 • 6. Το Μέγα Σπήλαιο, 1910 (φωτό Fred Boissonnas)6. Το Μέγα Σπήλαιο, 1910 (φωτό Fred Boissonnas)
  3002 εμφανίσεις
 • 7. Το Μέγα Σπήλαιο7. Το Μέγα Σπήλαιο
  3123 εμφανίσεις
 • 8. Το Μέγα Σπήλαιο8. Το Μέγα Σπήλαιο
  3111 εμφανίσεις
 • 9. Το Μέγα Σπήλαιο9. Το Μέγα Σπήλαιο
  3891 εμφανίσεις
 • 10. Το Μέγα Σπήλαιο10. Το Μέγα Σπήλαιο
  4207 εμφανίσεις
 • 11. Το Μέγα Σπήλαιο11. Το Μέγα Σπήλαιο
  3345 εμφανίσεις
 • 12. Το Μέγα Σπήλαιο12. Το Μέγα Σπήλαιο
  3432 εμφανίσεις
 • 13. Μέγα Σπήλαιο, η πυρκαγιά τού 193413. Μέγα Σπήλαιο, η πυρκαγιά τού 1934
  3202 εμφανίσεις
 • 14. Το Μέγα Σπήλαιο κατεστραμμένο14. Το Μέγα Σπήλαιο κατεστραμμένο
  3479 εμφανίσεις