• 1. Το φρούριο1. Το φρούριο
  5135 εμφανίσεις
 • 2. Το φρούριο στα χρόνια τής τουρκοκρατίας2. Το φρούριο στα χρόνια τής τουρκοκρατίας
  4664 εμφανίσεις
 • 3. Το φρούριο των Πατρών σε σχέδιο με μολυβί τού Χριστιανού Χάνσεν, 31 Ιουλίου 18333. Το φρούριο των Πατρών σε σχέδιο με μολυβί τού Χριστιανού Χάνσεν, 31 Ιουλίου 1833
  4915 εμφανίσεις
 • 4. Το φρούριο της Πάτρας (σχέδιο Γεώργιου Τσονακίδη)4. Το φρούριο της Πάτρας (σχέδιο Γεώργιου Τσονακίδη)
  4953 εμφανίσεις
 • 5. Το φρούριο της Πάτρας, δεκαετία 19305. Το φρούριο της Πάτρας, δεκαετία 1930
  4945 εμφανίσεις
 • 6. Το φρούριο τής Πάτρας6. Το φρούριο τής Πάτρας
  4959 εμφανίσεις
 • 7. Το φρούριο της Πάτρας7. Το φρούριο της Πάτρας
  4662 εμφανίσεις
 • 8. Το φρούριο και ο Παντοκράτορας8. Το φρούριο και ο Παντοκράτορας
  4530 εμφανίσεις
 • 9. Το φρούριο και ο Παντοκράτορας9. Το φρούριο και ο Παντοκράτορας
  4619 εμφανίσεις
 • 10. Το φρούριο της Πάτρας, δεκαετία 191010. Το φρούριο της Πάτρας, δεκαετία 1910
  4873 εμφανίσεις
 • 11. Το φρούριο της Πάτρας11. Το φρούριο της Πάτρας
  5066 εμφανίσεις
 • 12. Το φρούριο της Πάτρας12. Το φρούριο της Πάτρας
  5267 εμφανίσεις
 • 13. Το φρούριο της Πάτρας13. Το φρούριο της Πάτρας
  4912 εμφανίσεις
 • 14. Το φρούριο της Πάτρας14. Το φρούριο της Πάτρας
  4846 εμφανίσεις
 • 15. Το φρούριο της Πάτρας15. Το φρούριο της Πάτρας
  5504 εμφανίσεις
 • 16. Το φρούριο της Πάτρας16. Το φρούριο της Πάτρας
  6015 εμφανίσεις
 • 17. Το φρούριο τής Πάτρας17. Το φρούριο τής Πάτρας
  4660 εμφανίσεις
 • 18. Το φρούριο τής Πάτρας18. Το φρούριο τής Πάτρας
  4833 εμφανίσεις
 • 19. Η Δεξαμενή στο φρούριο19. Η Δεξαμενή στο φρούριο
  5199 εμφανίσεις
 • 20. Άποψη της δεξαμενής και του φρουρίου20. Άποψη της δεξαμενής και του φρουρίου
  5577 εμφανίσεις
 • 21. Το άγαλμα του Πατρέα ή Δία και κατά τους ντόπιους η Πατρινέλλα στο φρούριο21. Το άγαλμα του Πατρέα ή Δία και κατά τους ντόπιους η Πατρινέλλα στο φρούριο
  5551 εμφανίσεις
 • 22. Το φρούριο του Ρίου, δεκαετία 191022. Το φρούριο του Ρίου, δεκαετία 1910
  5253 εμφανίσεις
 • 23. Το φρούριο του Ρίου23. Το φρούριο του Ρίου
  5058 εμφανίσεις