• 1. Το λάβαρο της Αγίας Λαύρας για την Εθνική Επανάσταση1. Το λάβαρο της Αγίας Λαύρας για την Εθνική Επανάσταση
  3206 εμφανίσεις
 • 2. Aγία Λαύρα. α. Προ της καταστροφής, β. Ο ιστορικός ναός, γ. Η ιστορική πλάτανος, δ. Mετά την ανοικοδόμηση2. Aγία Λαύρα. α. Προ της καταστροφής, β. Ο ιστορικός ναός, γ. Η ιστορική πλάτανος, δ. Mετά την ανοικοδόμηση
  2902 εμφανίσεις
 • 3. Ο ναός τής Αγίας Λαύρας3. Ο ναός τής Αγίας Λαύρας
  2852 εμφανίσεις
 • 4. Ο ναός τής Αγίας Λαύρας4. Ο ναός τής Αγίας Λαύρας
  2728 εμφανίσεις
 • 5. Ο ναός τής Αγίας Λαύρας5. Ο ναός τής Αγίας Λαύρας
  2729 εμφανίσεις
 • 6. Άποψη της Αγίας Λαύρας6. Άποψη της Αγίας Λαύρας
  2789 εμφανίσεις
 • 7. Γενική άποψη της Αγίας Λαύρας πριν την καταστροφή7. Γενική άποψη της Αγίας Λαύρας πριν την καταστροφή
  2733 εμφανίσεις
 • 8. Γενική άποψη της Αγίας Λαύρας8. Γενική άποψη της Αγίας Λαύρας
  2611 εμφανίσεις
 • 9. Γενική άποψη της Αγίας Λαύρας μετά την ανοικοδόμηση9. Γενική άποψη της Αγίας Λαύρας μετά την ανοικοδόμηση
  2713 εμφανίσεις
 • 10. Γενική άποψη της Αγίας Λαύρας μετά την ανοικοδόμηση10. Γενική άποψη της Αγίας Λαύρας μετά την ανοικοδόμηση
  2696 εμφανίσεις
 • 11. Γενική άποψη της Αγίας Λαύρας μετά την ανοικοδόμηση11. Γενική άποψη της Αγίας Λαύρας μετά την ανοικοδόμηση
  2721 εμφανίσεις
 • 12. Επίσκεψη στην Αγία Λαύρα, 1930(περίπου)12. Επίσκεψη στην Αγία Λαύρα, 1930(περίπου)
  2902 εμφανίσεις
 • 13. Μαθητές φουστανελοφόροι στην Αγία Λαύρα, ανήμερα της Εθνικής Εορτής για την 25η Μαρτίου, 193513. Μαθητές φουστανελοφόροι στην Αγία Λαύρα, ανήμερα της Εθνικής Εορτής για την 25η Μαρτίου, 1935
  3213 εμφανίσεις