4. Στο άλσος τού Μεγάλου Σπηλαίου.jpg 3. Το δάσος τού Μεγάλου Σπηλαίου (η κάρτα είναι ταχυδρομημένη το 1903)Μικρογραφίες5. Το Μέγα Σπήλαιο, 19073. Το δάσος τού Μεγάλου Σπηλαίου (η κάρτα είναι ταχυδρομημένη το 1903)Μικρογραφίες5. Το Μέγα Σπήλαιο, 19073. Το δάσος τού Μεγάλου Σπηλαίου (η κάρτα είναι ταχυδρομημένη το 1903)Μικρογραφίες5. Το Μέγα Σπήλαιο, 19073. Το δάσος τού Μεγάλου Σπηλαίου (η κάρτα είναι ταχυδρομημένη το 1903)Μικρογραφίες5. Το Μέγα Σπήλαιο, 19073. Το δάσος τού Μεγάλου Σπηλαίου (η κάρτα είναι ταχυδρομημένη το 1903)Μικρογραφίες5. Το Μέγα Σπήλαιο, 1907
Επισκέψεις
2972
Βαθμολογία κατάταξης
χωρίς βαθμό
Βαθμολογήστε τη φωτογραφία