2. Η Μαιζώνος. Αριστερά φαίνονται η οικία Περιβολαρόπουλου και η Ευαγγελίστρια. Κατά μήκος της βρίσκονταν μερικά από τα μεγαλύτερα καταστήματα της πόλης.jpg 1. Η Μαιζώνος (δεξιά το Δημαρχείο)Μικρογραφίες3. Η Μαιζώνος προς την πλατεία Όλγας1. Η Μαιζώνος (δεξιά το Δημαρχείο)Μικρογραφίες3. Η Μαιζώνος προς την πλατεία Όλγας1. Η Μαιζώνος (δεξιά το Δημαρχείο)Μικρογραφίες3. Η Μαιζώνος προς την πλατεία Όλγας1. Η Μαιζώνος (δεξιά το Δημαρχείο)Μικρογραφίες3. Η Μαιζώνος προς την πλατεία Όλγας1. Η Μαιζώνος (δεξιά το Δημαρχείο)Μικρογραφίες3. Η Μαιζώνος προς την πλατεία Όλγας1. Η Μαιζώνος (δεξιά το Δημαρχείο)Μικρογραφίες3. Η Μαιζώνος προς την πλατεία Όλγας
Επισκέψεις
4032
Βαθμολογία κατάταξης
χωρίς βαθμό
Βαθμολογήστε τη φωτογραφία