• 1. Δρόμος τής Πάτρας, 1901(περίπου)1. Δρόμος τής Πάτρας, 1901(περίπου)
  4239 εμφανίσεις
 • 2. Δρόμος τής Πάτρας, 19102. Δρόμος τής Πάτρας, 1910
  4501 εμφανίσεις
 • 3. Δρομάκι τής Πάτρας3. Δρομάκι τής Πάτρας
  4265 εμφανίσεις
 • 4. Δρομάκι τής Πάτρας4. Δρομάκι τής Πάτρας
  4151 εμφανίσεις
 • 5. Δρομάκι τής Πάτρας5. Δρομάκι τής Πάτρας
  4018 εμφανίσεις
 • 6. Δρόμος τής Πάτρας6. Δρόμος τής Πάτρας
  4263 εμφανίσεις
 • 7. Πάτρα, 19687. Πάτρα, 1968
  4361 εμφανίσεις
 • 8. Δρόμος τη νύχτα8. Δρόμος τη νύχτα
  4229 εμφανίσεις