• 1. Η Λόντου1. Η Λόντου
  4243 εμφανίσεις
 • 2. Η Λόντου2. Η Λόντου
  4028 εμφανίσεις
 • 3. Η Γερμανού με τις ράγες τού τραμ στο κέντρο της3. Η Γερμανού με τις ράγες τού τραμ στο κέντρο της
  4121 εμφανίσεις
 • 4. Η Γερμανού (απέναντι από το Ρωμαϊκο Ωδείο)4. Η Γερμανού (απέναντι από το Ρωμαϊκο Ωδείο)
  4095 εμφανίσεις
 • 5. Η Γερμανού στο τέρμα της, προς τις σκάλες τής Πατρέως5. Η Γερμανού στο τέρμα της, προς τις σκάλες τής Πατρέως
  3978 εμφανίσεις
 • 6. Η Πατρέως. Οι σκάλες της6. Η Πατρέως. Οι σκάλες της
  4191 εμφανίσεις
 • 7. Η Πατρέως7. Η Πατρέως
  3877 εμφανίσεις
 • 8. Η Πατρέως, δεκαετία 19208. Η Πατρέως, δεκαετία 1920
  4188 εμφανίσεις
 • 9. Η Ηφαίστου κάτω από τις σκάλες τής Πατρέως, 1970(περίπου)9. Η Ηφαίστου κάτω από τις σκάλες τής Πατρέως, 1970(περίπου)
  4382 εμφανίσεις
 • 10. Η οδός 25ης Μαρτίου10. Η οδός 25ης Μαρτίου
  3981 εμφανίσεις
 • 11. Η οδός 25ης Μαρτίου11. Η οδός 25ης Μαρτίου
  3886 εμφανίσεις
 • 12. Η οδός Βασιλείου Ρούφου. Στο τέρμα της βλέπουμε την είσοδο τού Δημοτικού Νοσοκομείου Πατρών, αρχές 20ου αι12. Η οδός Βασιλείου Ρούφου. Στο τέρμα της βλέπουμε την είσοδο τού Δημοτικού Νοσοκομείου Πατρών, αρχές 20ου αι
  3969 εμφανίσεις
 • 13. Απέναντι από την παλιά Ασφάλεια στην Κανακάρη, 197213. Απέναντι από την παλιά Ασφάλεια στην Κανακάρη, 1972
  4150 εμφανίσεις
 • 14. Η Ρήγα Φερραίου14. Η Ρήγα Φερραίου
  4405 εμφανίσεις
 • 15. Η Ρήγα Φερραίου15. Η Ρήγα Φερραίου
  4415 εμφανίσεις
 • 16. Η Αράτου16. Η Αράτου
  4191 εμφανίσεις
 • 17. Τσαμαδού & Ιωάννου Βλάχου (οδοκαθαριστές)17. Τσαμαδού & Ιωάννου Βλάχου (οδοκαθαριστές)
  4015 εμφανίσεις