40. Άποψη της Πάτρας προς τον Άγιο Ανδρέα, 1901(περίπου).jpg 41. Άποψη της Πάτρας προς τον Άγιο ΑνδρέαΜικρογραφίες39. Η Πάτρα από το φάρο41. Άποψη της Πάτρας προς τον Άγιο ΑνδρέαΜικρογραφίες39. Η Πάτρα από το φάρο41. Άποψη της Πάτρας προς τον Άγιο ΑνδρέαΜικρογραφίες39. Η Πάτρα από το φάρο41. Άποψη της Πάτρας προς τον Άγιο ΑνδρέαΜικρογραφίες39. Η Πάτρα από το φάρο41. Άποψη της Πάτρας προς τον Άγιο ΑνδρέαΜικρογραφίες39. Η Πάτρα από το φάρο41. Άποψη της Πάτρας προς τον Άγιο ΑνδρέαΜικρογραφίες39. Η Πάτρα από το φάρο
Επισκέψεις
5057
Βαθμολογία κατάταξης
χωρίς βαθμό
Βαθμολογήστε τη φωτογραφία