39. Η Πάτρα από το φάρο.jpg 40. Άποψη της Πάτρας προς τον Άγιο Ανδρέα, 1901(περίπου)Μικρογραφίες38. Η Πάτρα από το φάρο40. Άποψη της Πάτρας προς τον Άγιο Ανδρέα, 1901(περίπου)Μικρογραφίες38. Η Πάτρα από το φάρο40. Άποψη της Πάτρας προς τον Άγιο Ανδρέα, 1901(περίπου)Μικρογραφίες38. Η Πάτρα από το φάρο40. Άποψη της Πάτρας προς τον Άγιο Ανδρέα, 1901(περίπου)Μικρογραφίες38. Η Πάτρα από το φάρο40. Άποψη της Πάτρας προς τον Άγιο Ανδρέα, 1901(περίπου)Μικρογραφίες38. Η Πάτρα από το φάρο40. Άποψη της Πάτρας προς τον Άγιο Ανδρέα, 1901(περίπου)Μικρογραφίες38. Η Πάτρα από το φάρο
Επισκέψεις
4775
Βαθμολογία κατάταξης
χωρίς βαθμό
Βαθμολογήστε τη φωτογραφία