41. Άποψη της Πάτρας προς τον Άγιο Ανδρέα.jpg 42. Άποψη της Πάτρας προς τον Άγιο Ανδρέα (στο βάθος δεξιά ο τρούλος τού νέου ναού είναι μισοτελειωμένος)Μικρογραφίες40. Άποψη της Πάτρας προς τον Άγιο Ανδρέα, 1901(περίπου)42. Άποψη της Πάτρας προς τον Άγιο Ανδρέα (στο βάθος δεξιά ο τρούλος τού νέου ναού είναι μισοτελειωμένος)Μικρογραφίες40. Άποψη της Πάτρας προς τον Άγιο Ανδρέα, 1901(περίπου)42. Άποψη της Πάτρας προς τον Άγιο Ανδρέα (στο βάθος δεξιά ο τρούλος τού νέου ναού είναι μισοτελειωμένος)Μικρογραφίες40. Άποψη της Πάτρας προς τον Άγιο Ανδρέα, 1901(περίπου)42. Άποψη της Πάτρας προς τον Άγιο Ανδρέα (στο βάθος δεξιά ο τρούλος τού νέου ναού είναι μισοτελειωμένος)Μικρογραφίες40. Άποψη της Πάτρας προς τον Άγιο Ανδρέα, 1901(περίπου)42. Άποψη της Πάτρας προς τον Άγιο Ανδρέα (στο βάθος δεξιά ο τρούλος τού νέου ναού είναι μισοτελειωμένος)Μικρογραφίες40. Άποψη της Πάτρας προς τον Άγιο Ανδρέα, 1901(περίπου)42. Άποψη της Πάτρας προς τον Άγιο Ανδρέα (στο βάθος δεξιά ο τρούλος τού νέου ναού είναι μισοτελειωμένος)Μικρογραφίες40. Άποψη της Πάτρας προς τον Άγιο Ανδρέα, 1901(περίπου)
Επισκέψεις
4606
Βαθμολογία κατάταξης
χωρίς βαθμό
Βαθμολογήστε τη φωτογραφία