15. Ο καθεδρικός Ναός «Κοίμησις της Θεοτόκου» σήμερα.jpg 14. Ο κατεστραμμένος καθεδρικός ναός τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου στα ΚαλάβρυταΜικρογραφίες16. Θρήνος14. Ο κατεστραμμένος καθεδρικός ναός τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου στα ΚαλάβρυταΜικρογραφίες16. Θρήνος14. Ο κατεστραμμένος καθεδρικός ναός τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου στα ΚαλάβρυταΜικρογραφίες16. Θρήνος14. Ο κατεστραμμένος καθεδρικός ναός τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου στα ΚαλάβρυταΜικρογραφίες16. Θρήνος14. Ο κατεστραμμένος καθεδρικός ναός τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου στα ΚαλάβρυταΜικρογραφίες16. Θρήνος
Επισκέψεις
2754
Βαθμολογία κατάταξης
χωρίς βαθμό
Βαθμολογήστε τη φωτογραφία