7. Ο Ναός τού Αγίου Ανδρέα (παλαιός), 1935(περίπου).jpg 6. Ο Ναός τού Αγίου Ανδρέα (παλαιός), δεκαετία 1900(περίπου)Μικρογραφίες8. Ο Ναός τού Αγίου Ανδρέα (παλαιός) εσωτερικά, δεκαετία 19006. Ο Ναός τού Αγίου Ανδρέα (παλαιός), δεκαετία 1900(περίπου)Μικρογραφίες8. Ο Ναός τού Αγίου Ανδρέα (παλαιός) εσωτερικά, δεκαετία 19006. Ο Ναός τού Αγίου Ανδρέα (παλαιός), δεκαετία 1900(περίπου)Μικρογραφίες8. Ο Ναός τού Αγίου Ανδρέα (παλαιός) εσωτερικά, δεκαετία 19006. Ο Ναός τού Αγίου Ανδρέα (παλαιός), δεκαετία 1900(περίπου)Μικρογραφίες8. Ο Ναός τού Αγίου Ανδρέα (παλαιός) εσωτερικά, δεκαετία 19006. Ο Ναός τού Αγίου Ανδρέα (παλαιός), δεκαετία 1900(περίπου)Μικρογραφίες8. Ο Ναός τού Αγίου Ανδρέα (παλαιός) εσωτερικά, δεκαετία 19006. Ο Ναός τού Αγίου Ανδρέα (παλαιός), δεκαετία 1900(περίπου)Μικρογραφίες8. Ο Ναός τού Αγίου Ανδρέα (παλαιός) εσωτερικά, δεκαετία 1900
Επισκέψεις
5772
Βαθμολογία κατάταξης
4.58 (1 βαθμολόγηση)
Βαθμολογήστε τη φωτογραφία