6. Ο Ναός τού Αγίου Ανδρέα (παλαιός), δεκαετία 1900(περίπου).JPG 5. Ο Ναός τού Αγίου Ανδρέα (παλαιός), δεκαετία 1910(περίπου)Μικρογραφίες7. Ο Ναός τού Αγίου Ανδρέα (παλαιός), 1935(περίπου)5. Ο Ναός τού Αγίου Ανδρέα (παλαιός), δεκαετία 1910(περίπου)Μικρογραφίες7. Ο Ναός τού Αγίου Ανδρέα (παλαιός), 1935(περίπου)5. Ο Ναός τού Αγίου Ανδρέα (παλαιός), δεκαετία 1910(περίπου)Μικρογραφίες7. Ο Ναός τού Αγίου Ανδρέα (παλαιός), 1935(περίπου)5. Ο Ναός τού Αγίου Ανδρέα (παλαιός), δεκαετία 1910(περίπου)Μικρογραφίες7. Ο Ναός τού Αγίου Ανδρέα (παλαιός), 1935(περίπου)5. Ο Ναός τού Αγίου Ανδρέα (παλαιός), δεκαετία 1910(περίπου)Μικρογραφίες7. Ο Ναός τού Αγίου Ανδρέα (παλαιός), 1935(περίπου)5. Ο Ναός τού Αγίου Ανδρέα (παλαιός), δεκαετία 1910(περίπου)Μικρογραφίες7. Ο Ναός τού Αγίου Ανδρέα (παλαιός), 1935(περίπου)
Επισκέψεις
4371
Βαθμολογία κατάταξης
χωρίς βαθμό
Βαθμολογήστε τη φωτογραφία