37/72
Αρχική / ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ /

37. Η Πάτρα από το φάρο

37. Η Πάτρα από το φάρο.jpg 36. Η Πάτρα από τον κυματοθραύστη, δεκαετία 1900Μικρογραφίες38. Η Πάτρα από το φάρο36. Η Πάτρα από τον κυματοθραύστη, δεκαετία 1900Μικρογραφίες38. Η Πάτρα από το φάρο36. Η Πάτρα από τον κυματοθραύστη, δεκαετία 1900Μικρογραφίες38. Η Πάτρα από το φάρο36. Η Πάτρα από τον κυματοθραύστη, δεκαετία 1900Μικρογραφίες38. Η Πάτρα από το φάρο36. Η Πάτρα από τον κυματοθραύστη, δεκαετία 1900Μικρογραφίες38. Η Πάτρα από το φάρο36. Η Πάτρα από τον κυματοθραύστη, δεκαετία 1900Μικρογραφίες38. Η Πάτρα από το φάρο
Επισκέψεις
5654
Βαθμολογία κατάταξης
χωρίς βαθμό
Βαθμολογήστε τη φωτογραφία