36/72
Αρχική / ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ /

36. Η Πάτρα από τον κυματοθραύστη, δεκαετία 1900

36. Η Πάτρα από τον κυματοθραύστη, δεκαετία 1900.jpg 35. Η Πάτρα από τον κυματοθραύστη, δεκαετία 1900Μικρογραφίες37. Η Πάτρα από το φάρο35. Η Πάτρα από τον κυματοθραύστη, δεκαετία 1900Μικρογραφίες37. Η Πάτρα από το φάρο35. Η Πάτρα από τον κυματοθραύστη, δεκαετία 1900Μικρογραφίες37. Η Πάτρα από το φάρο35. Η Πάτρα από τον κυματοθραύστη, δεκαετία 1900Μικρογραφίες37. Η Πάτρα από το φάρο35. Η Πάτρα από τον κυματοθραύστη, δεκαετία 1900Μικρογραφίες37. Η Πάτρα από το φάρο
Επισκέψεις
5564
Βαθμολογία κατάταξης
χωρίς βαθμό
Βαθμολογήστε τη φωτογραφία