35. Θάλαμος σιτεύσεως, 1920.jpg 34. Θάλαμος σιτεύσεως, 1920Μικρογραφίες36. Πετερελαιοκινητήρας diesel παγομηχανής, 192034. Θάλαμος σιτεύσεως, 1920Μικρογραφίες36. Πετερελαιοκινητήρας diesel παγομηχανής, 192034. Θάλαμος σιτεύσεως, 1920Μικρογραφίες36. Πετερελαιοκινητήρας diesel παγομηχανής, 192034. Θάλαμος σιτεύσεως, 1920Μικρογραφίες36. Πετερελαιοκινητήρας diesel παγομηχανής, 192034. Θάλαμος σιτεύσεως, 1920Μικρογραφίες36. Πετερελαιοκινητήρας diesel παγομηχανής, 192034. Θάλαμος σιτεύσεως, 1920Μικρογραφίες36. Πετερελαιοκινητήρας diesel παγομηχανής, 1920
Επισκέψεις
2960
Βαθμολογία κατάταξης
4.68 (1 βαθμολόγηση)
Βαθμολογήστε τη φωτογραφία