34. Θάλαμος σιτεύσεως, 1920.jpg 33. Θάλαμος ζυμώσεως, 1920Μικρογραφίες35. Θάλαμος σιτεύσεως, 192033. Θάλαμος ζυμώσεως, 1920Μικρογραφίες35. Θάλαμος σιτεύσεως, 192033. Θάλαμος ζυμώσεως, 1920Μικρογραφίες35. Θάλαμος σιτεύσεως, 192033. Θάλαμος ζυμώσεως, 1920Μικρογραφίες35. Θάλαμος σιτεύσεως, 192033. Θάλαμος ζυμώσεως, 1920Μικρογραφίες35. Θάλαμος σιτεύσεως, 192033. Θάλαμος ζυμώσεως, 1920Μικρογραφίες35. Θάλαμος σιτεύσεως, 1920
Επισκέψεις
2997
Βαθμολογία κατάταξης
3.92 (2 Κατατάξεις)
Βαθμολογήστε τη φωτογραφία