19. Φωτογράφιση στο Studio Στρατηγόπουλου, Πάτρα.jpg 18. Χριστούγεννα, 12-12-1972Μικρογραφίες20. Φωτογράφιση στο Atelier Λαμπριανίδη, Πάτρα18. Χριστούγεννα, 12-12-1972Μικρογραφίες20. Φωτογράφιση στο Atelier Λαμπριανίδη, Πάτρα18. Χριστούγεννα, 12-12-1972Μικρογραφίες20. Φωτογράφιση στο Atelier Λαμπριανίδη, Πάτρα18. Χριστούγεννα, 12-12-1972Μικρογραφίες20. Φωτογράφιση στο Atelier Λαμπριανίδη, Πάτρα18. Χριστούγεννα, 12-12-1972Μικρογραφίες20. Φωτογράφιση στο Atelier Λαμπριανίδη, Πάτρα18. Χριστούγεννα, 12-12-1972Μικρογραφίες20. Φωτογράφιση στο Atelier Λαμπριανίδη, Πάτρα
Επισκέψεις
4919
Βαθμολογία κατάταξης
χωρίς βαθμό
Βαθμολογήστε τη φωτογραφία