18. Χριστούγεννα, 12-12-1972.jpg 17. Υψηλά ΑλώνιαΜικρογραφίες19. Φωτογράφιση στο Studio Στρατηγόπουλου, Πάτρα17. Υψηλά ΑλώνιαΜικρογραφίες19. Φωτογράφιση στο Studio Στρατηγόπουλου, Πάτρα17. Υψηλά ΑλώνιαΜικρογραφίες19. Φωτογράφιση στο Studio Στρατηγόπουλου, Πάτρα17. Υψηλά ΑλώνιαΜικρογραφίες19. Φωτογράφιση στο Studio Στρατηγόπουλου, Πάτρα17. Υψηλά ΑλώνιαΜικρογραφίες19. Φωτογράφιση στο Studio Στρατηγόπουλου, Πάτρα17. Υψηλά ΑλώνιαΜικρογραφίες19. Φωτογράφιση στο Studio Στρατηγόπουλου, Πάτρα
Επισκέψεις
4488
Βαθμολογία κατάταξης
χωρίς βαθμό
Βαθμολογήστε τη φωτογραφία