53/65
Αρχική / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ / ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ κ.τ.λ. /

53. Απόδειξη φωταερίου τού Δήμου Πατρέων, 1941

53. Απόδειξη φωταερίου τού Δήμου Πατρέων, 1941.JPG 52. Πρώτη βιοτεχνική έκθεσις εν Πάτραις, έπαινος, 1898Μικρογραφίες54. Η πίσω όψη τής προηγούμενης απόδειξης52. Πρώτη βιοτεχνική έκθεσις εν Πάτραις, έπαινος, 1898Μικρογραφίες54. Η πίσω όψη τής προηγούμενης απόδειξης52. Πρώτη βιοτεχνική έκθεσις εν Πάτραις, έπαινος, 1898Μικρογραφίες54. Η πίσω όψη τής προηγούμενης απόδειξης52. Πρώτη βιοτεχνική έκθεσις εν Πάτραις, έπαινος, 1898Μικρογραφίες54. Η πίσω όψη τής προηγούμενης απόδειξης52. Πρώτη βιοτεχνική έκθεσις εν Πάτραις, έπαινος, 1898Μικρογραφίες54. Η πίσω όψη τής προηγούμενης απόδειξης52. Πρώτη βιοτεχνική έκθεσις εν Πάτραις, έπαινος, 1898Μικρογραφίες54. Η πίσω όψη τής προηγούμενης απόδειξης
Επισκέψεις
3127
Βαθμολογία κατάταξης
χωρίς βαθμό
Βαθμολογήστε τη φωτογραφία