52. Πρώτη βιοτεχνική έκθεσις εν Πάτραις, έπαινος, 1898.jpg 51. Κέντρα διασκέδασης της δεκαετίας τού '80 και του '90Μικρογραφίες53. Απόδειξη φωταερίου τού Δήμου Πατρέων, 194151. Κέντρα διασκέδασης της δεκαετίας τού '80 και του '90Μικρογραφίες53. Απόδειξη φωταερίου τού Δήμου Πατρέων, 194151. Κέντρα διασκέδασης της δεκαετίας τού '80 και του '90Μικρογραφίες53. Απόδειξη φωταερίου τού Δήμου Πατρέων, 194151. Κέντρα διασκέδασης της δεκαετίας τού '80 και του '90Μικρογραφίες53. Απόδειξη φωταερίου τού Δήμου Πατρέων, 194151. Κέντρα διασκέδασης της δεκαετίας τού '80 και του '90Μικρογραφίες53. Απόδειξη φωταερίου τού Δήμου Πατρέων, 1941
Επισκέψεις
3057
Βαθμολογία κατάταξης
χωρίς βαθμό
Βαθμολογήστε τη φωτογραφία