29. Τα Δημοτικά Σφαγεία Πατρών, αρχές 20ου αι.jpg 28. Υδροκίνητος αλευρόμυλος Λιάλιου, τέλη 19ου αιΜικρογραφίες30. Τα Δημοτικά Σφαγεία Πατρών τη δεκαετία τού 1960. Άποψη κεντρικού κτιρίου28. Υδροκίνητος αλευρόμυλος Λιάλιου, τέλη 19ου αιΜικρογραφίες30. Τα Δημοτικά Σφαγεία Πατρών τη δεκαετία τού 1960. Άποψη κεντρικού κτιρίου28. Υδροκίνητος αλευρόμυλος Λιάλιου, τέλη 19ου αιΜικρογραφίες30. Τα Δημοτικά Σφαγεία Πατρών τη δεκαετία τού 1960. Άποψη κεντρικού κτιρίου28. Υδροκίνητος αλευρόμυλος Λιάλιου, τέλη 19ου αιΜικρογραφίες30. Τα Δημοτικά Σφαγεία Πατρών τη δεκαετία τού 1960. Άποψη κεντρικού κτιρίου28. Υδροκίνητος αλευρόμυλος Λιάλιου, τέλη 19ου αιΜικρογραφίες30. Τα Δημοτικά Σφαγεία Πατρών τη δεκαετία τού 1960. Άποψη κεντρικού κτιρίου
Επισκέψεις
4276
Βαθμολογία κατάταξης
χωρίς βαθμό
Βαθμολογήστε τη φωτογραφία