28. Υδροκίνητος αλευρόμυλος Λιάλιου, τέλη 19ου αι.jpg 27. Οι απόθήκες Βουρλούμη στην Όθωνος Αμαλίας & Τριών Ναυάρχων, δεκαετία 1950Μικρογραφίες29. Τα Δημοτικά Σφαγεία Πατρών, αρχές 20ου αι27. Οι απόθήκες Βουρλούμη στην Όθωνος Αμαλίας & Τριών Ναυάρχων, δεκαετία 1950Μικρογραφίες29. Τα Δημοτικά Σφαγεία Πατρών, αρχές 20ου αι27. Οι απόθήκες Βουρλούμη στην Όθωνος Αμαλίας & Τριών Ναυάρχων, δεκαετία 1950Μικρογραφίες29. Τα Δημοτικά Σφαγεία Πατρών, αρχές 20ου αι27. Οι απόθήκες Βουρλούμη στην Όθωνος Αμαλίας & Τριών Ναυάρχων, δεκαετία 1950Μικρογραφίες29. Τα Δημοτικά Σφαγεία Πατρών, αρχές 20ου αι27. Οι απόθήκες Βουρλούμη στην Όθωνος Αμαλίας & Τριών Ναυάρχων, δεκαετία 1950Μικρογραφίες29. Τα Δημοτικά Σφαγεία Πατρών, αρχές 20ου αι
Επισκέψεις
3992
Βαθμολογία κατάταξης
4.58 (1 βαθμολόγηση)
Βαθμολογήστε τη φωτογραφία