16. Εγκαίνια της λειτουργίας τού τραμ από άρθρο εφημερίδας.jpg 17. Διακοπή λειτουργίας τού τραμ (και όχι μόνο) από άρθρο εφημερίδαςΜικρογραφίες15. Ηλεκρτικοί τροχιόδρομοι. Άποψη του εργοστασίου17. Διακοπή λειτουργίας τού τραμ (και όχι μόνο) από άρθρο εφημερίδαςΜικρογραφίες15. Ηλεκρτικοί τροχιόδρομοι. Άποψη του εργοστασίου17. Διακοπή λειτουργίας τού τραμ (και όχι μόνο) από άρθρο εφημερίδαςΜικρογραφίες15. Ηλεκρτικοί τροχιόδρομοι. Άποψη του εργοστασίου17. Διακοπή λειτουργίας τού τραμ (και όχι μόνο) από άρθρο εφημερίδαςΜικρογραφίες15. Ηλεκρτικοί τροχιόδρομοι. Άποψη του εργοστασίου17. Διακοπή λειτουργίας τού τραμ (και όχι μόνο) από άρθρο εφημερίδαςΜικρογραφίες15. Ηλεκρτικοί τροχιόδρομοι. Άποψη του εργοστασίου17. Διακοπή λειτουργίας τού τραμ (και όχι μόνο) από άρθρο εφημερίδαςΜικρογραφίες15. Ηλεκρτικοί τροχιόδρομοι. Άποψη του εργοστασίου
Λευκώματα
Επισκέψεις
5115
Βαθμολογία κατάταξης
3.59 (2 Κατατάξεις)
Βαθμολογήστε τη φωτογραφία