17. Διακοπή λειτουργίας τού τραμ (και όχι μόνο) από άρθρο εφημερίδας.jpg 1. Το Εξοχικό κέντρο-ξενοδοχείο "Πέραν Ιτέαι", δεκαετία 1900Μικρογραφίες16. Εγκαίνια της λειτουργίας τού τραμ από άρθρο εφημερίδας1. Το Εξοχικό κέντρο-ξενοδοχείο "Πέραν Ιτέαι", δεκαετία 1900Μικρογραφίες16. Εγκαίνια της λειτουργίας τού τραμ από άρθρο εφημερίδας1. Το Εξοχικό κέντρο-ξενοδοχείο "Πέραν Ιτέαι", δεκαετία 1900Μικρογραφίες16. Εγκαίνια της λειτουργίας τού τραμ από άρθρο εφημερίδας1. Το Εξοχικό κέντρο-ξενοδοχείο "Πέραν Ιτέαι", δεκαετία 1900Μικρογραφίες16. Εγκαίνια της λειτουργίας τού τραμ από άρθρο εφημερίδας1. Το Εξοχικό κέντρο-ξενοδοχείο "Πέραν Ιτέαι", δεκαετία 1900Μικρογραφίες16. Εγκαίνια της λειτουργίας τού τραμ από άρθρο εφημερίδας1. Το Εξοχικό κέντρο-ξενοδοχείο "Πέραν Ιτέαι", δεκαετία 1900Μικρογραφίες16. Εγκαίνια της λειτουργίας τού τραμ από άρθρο εφημερίδας
Λευκώματα
Επισκέψεις
4865
Βαθμολογία κατάταξης
4.78 (2 Κατατάξεις)
Βαθμολογήστε τη φωτογραφία