9. Η πλατεία Υψηλών Αλωνίων.jpg 8. Η πλατεία Υψηλών Αλωνίων (πρώην πλατεία Μπενιζέλου Ρούφου), δεκαετία 1900Μικρογραφίες10. Η πλατεία Υψηλών Αλωνίων8. Η πλατεία Υψηλών Αλωνίων (πρώην πλατεία Μπενιζέλου Ρούφου), δεκαετία 1900Μικρογραφίες10. Η πλατεία Υψηλών Αλωνίων8. Η πλατεία Υψηλών Αλωνίων (πρώην πλατεία Μπενιζέλου Ρούφου), δεκαετία 1900Μικρογραφίες10. Η πλατεία Υψηλών Αλωνίων8. Η πλατεία Υψηλών Αλωνίων (πρώην πλατεία Μπενιζέλου Ρούφου), δεκαετία 1900Μικρογραφίες10. Η πλατεία Υψηλών Αλωνίων8. Η πλατεία Υψηλών Αλωνίων (πρώην πλατεία Μπενιζέλου Ρούφου), δεκαετία 1900Μικρογραφίες10. Η πλατεία Υψηλών Αλωνίων
Επισκέψεις
3497
Βαθμολογία κατάταξης
χωρίς βαθμό
Βαθμολογήστε τη φωτογραφία