8. Η πλατεία Υψηλών Αλωνίων (πρώην πλατεία Βενιζέλου Ρούφου), δεκαετία 1900.jpg 7. Η πλατεία Υψηλών Αλωνίων (πρώην πλατεία Βενιζέλου Ρούφου), δεκαετία 1900Μικρογραφίες9. Η πλατεία Υψηλών Αλωνίων7. Η πλατεία Υψηλών Αλωνίων (πρώην πλατεία Βενιζέλου Ρούφου), δεκαετία 1900Μικρογραφίες9. Η πλατεία Υψηλών Αλωνίων7. Η πλατεία Υψηλών Αλωνίων (πρώην πλατεία Βενιζέλου Ρούφου), δεκαετία 1900Μικρογραφίες9. Η πλατεία Υψηλών Αλωνίων7. Η πλατεία Υψηλών Αλωνίων (πρώην πλατεία Βενιζέλου Ρούφου), δεκαετία 1900Μικρογραφίες9. Η πλατεία Υψηλών Αλωνίων7. Η πλατεία Υψηλών Αλωνίων (πρώην πλατεία Βενιζέλου Ρούφου), δεκαετία 1900Μικρογραφίες9. Η πλατεία Υψηλών Αλωνίων7. Η πλατεία Υψηλών Αλωνίων (πρώην πλατεία Βενιζέλου Ρούφου), δεκαετία 1900Μικρογραφίες9. Η πλατεία Υψηλών Αλωνίων
Επισκέψεις
3791
Βαθμολογία κατάταξης
χωρίς βαθμό
Βαθμολογήστε τη φωτογραφία