6. Η πλατεία Τριών Συμμάχων, 1972.jpg 5. Η πλατεία Τριών Συμμάχων (παλιά ονομασία... πλατεία Διαδόχου)Μικρογραφίες7. Η πλατεία Τριών Συμμάχων5. Η πλατεία Τριών Συμμάχων (παλιά ονομασία... πλατεία Διαδόχου)Μικρογραφίες7. Η πλατεία Τριών Συμμάχων5. Η πλατεία Τριών Συμμάχων (παλιά ονομασία... πλατεία Διαδόχου)Μικρογραφίες7. Η πλατεία Τριών Συμμάχων5. Η πλατεία Τριών Συμμάχων (παλιά ονομασία... πλατεία Διαδόχου)Μικρογραφίες7. Η πλατεία Τριών Συμμάχων5. Η πλατεία Τριών Συμμάχων (παλιά ονομασία... πλατεία Διαδόχου)Μικρογραφίες7. Η πλατεία Τριών Συμμάχων
Επισκέψεις
3933
Βαθμολογία κατάταξης
χωρίς βαθμό
Βαθμολογήστε τη φωτογραφία