5. Η πλατεία Τριών Συμμάχων (παλιά ονομασία... πλατεία Διαδόχου).jpg 4. Η πλατεία Τριών Συμμάχων (παλιά ονομασία... πλατεία Διαδόχου)Μικρογραφίες6. Η πλατεία Τριών Συμμάχων, 19724. Η πλατεία Τριών Συμμάχων (παλιά ονομασία... πλατεία Διαδόχου)Μικρογραφίες6. Η πλατεία Τριών Συμμάχων, 19724. Η πλατεία Τριών Συμμάχων (παλιά ονομασία... πλατεία Διαδόχου)Μικρογραφίες6. Η πλατεία Τριών Συμμάχων, 19724. Η πλατεία Τριών Συμμάχων (παλιά ονομασία... πλατεία Διαδόχου)Μικρογραφίες6. Η πλατεία Τριών Συμμάχων, 19724. Η πλατεία Τριών Συμμάχων (παλιά ονομασία... πλατεία Διαδόχου)Μικρογραφίες6. Η πλατεία Τριών Συμμάχων, 19724. Η πλατεία Τριών Συμμάχων (παλιά ονομασία... πλατεία Διαδόχου)Μικρογραφίες6. Η πλατεία Τριών Συμμάχων, 1972
Επισκέψεις
7676
Βαθμολογία κατάταξης
χωρίς βαθμό
Βαθμολογήστε τη φωτογραφία