27. Η πλατεία Γεωργίου στη γωνία τής με την Κορίνθου, το επάνω σιντριβάνι (στα δεξιά διακρίνεται το κτίριο της φωτογραφίας Νο 35), 1905(περίπου).jpg 28. Η  πλατεία Γεωργίου στη γωνία της με την Κορίνθου, το επάνω σιντριβάνι (στα δεξιά διακρίνεται το κτίριο της φωτογραφίας Νο 39)Μικρογραφίες26. Η πλατεία Γεωργίου προς την Άνω Πόλη28. Η  πλατεία Γεωργίου στη γωνία της με την Κορίνθου, το επάνω σιντριβάνι (στα δεξιά διακρίνεται το κτίριο της φωτογραφίας Νο 39)Μικρογραφίες26. Η πλατεία Γεωργίου προς την Άνω Πόλη28. Η  πλατεία Γεωργίου στη γωνία της με την Κορίνθου, το επάνω σιντριβάνι (στα δεξιά διακρίνεται το κτίριο της φωτογραφίας Νο 39)Μικρογραφίες26. Η πλατεία Γεωργίου προς την Άνω Πόλη28. Η  πλατεία Γεωργίου στη γωνία της με την Κορίνθου, το επάνω σιντριβάνι (στα δεξιά διακρίνεται το κτίριο της φωτογραφίας Νο 39)Μικρογραφίες26. Η πλατεία Γεωργίου προς την Άνω Πόλη28. Η  πλατεία Γεωργίου στη γωνία της με την Κορίνθου, το επάνω σιντριβάνι (στα δεξιά διακρίνεται το κτίριο της φωτογραφίας Νο 39)Μικρογραφίες26. Η πλατεία Γεωργίου προς την Άνω Πόλη28. Η  πλατεία Γεωργίου στη γωνία της με την Κορίνθου, το επάνω σιντριβάνι (στα δεξιά διακρίνεται το κτίριο της φωτογραφίας Νο 39)Μικρογραφίες26. Η πλατεία Γεωργίου προς την Άνω Πόλη
Επισκέψεις
3204
Βαθμολογία κατάταξης
χωρίς βαθμό
Βαθμολογήστε τη φωτογραφία