26. Η πλατεία Γεωργίου προς την Άνω Πόλη.jpg 27. Η πλατεία Γεωργίου στη γωνία τής με την Κορίνθου, το επάνω σιντριβάνι (στα δεξιά διακρίνεται το κτίριο της φωτογραφίας Νο 39), 1905(περίπου)Μικρογραφίες25. Η πλατεία Γεωργίου προς την Άνω Πόλη27. Η πλατεία Γεωργίου στη γωνία τής με την Κορίνθου, το επάνω σιντριβάνι (στα δεξιά διακρίνεται το κτίριο της φωτογραφίας Νο 39), 1905(περίπου)Μικρογραφίες25. Η πλατεία Γεωργίου προς την Άνω Πόλη27. Η πλατεία Γεωργίου στη γωνία τής με την Κορίνθου, το επάνω σιντριβάνι (στα δεξιά διακρίνεται το κτίριο της φωτογραφίας Νο 39), 1905(περίπου)Μικρογραφίες25. Η πλατεία Γεωργίου προς την Άνω Πόλη27. Η πλατεία Γεωργίου στη γωνία τής με την Κορίνθου, το επάνω σιντριβάνι (στα δεξιά διακρίνεται το κτίριο της φωτογραφίας Νο 39), 1905(περίπου)Μικρογραφίες25. Η πλατεία Γεωργίου προς την Άνω Πόλη27. Η πλατεία Γεωργίου στη γωνία τής με την Κορίνθου, το επάνω σιντριβάνι (στα δεξιά διακρίνεται το κτίριο της φωτογραφίας Νο 39), 1905(περίπου)Μικρογραφίες25. Η πλατεία Γεωργίου προς την Άνω Πόλη27. Η πλατεία Γεωργίου στη γωνία τής με την Κορίνθου, το επάνω σιντριβάνι (στα δεξιά διακρίνεται το κτίριο της φωτογραφίας Νο 39), 1905(περίπου)Μικρογραφίες25. Η πλατεία Γεωργίου προς την Άνω Πόλη
Επισκέψεις
3231
Βαθμολογία κατάταξης
χωρίς βαθμό
Βαθμολογήστε τη φωτογραφία