11. Ο μόλος τής Αγίου Νικολάου. Βόλτα.JPG 10. Ο μόλος τής Αγίου Νικολάου, δεκαετία 1910(περίπου)Μικρογραφίες12. Ο μόλος τής Αγίου Νικολάου. Βόλτα10. Ο μόλος τής Αγίου Νικολάου, δεκαετία 1910(περίπου)Μικρογραφίες12. Ο μόλος τής Αγίου Νικολάου. Βόλτα10. Ο μόλος τής Αγίου Νικολάου, δεκαετία 1910(περίπου)Μικρογραφίες12. Ο μόλος τής Αγίου Νικολάου. Βόλτα10. Ο μόλος τής Αγίου Νικολάου, δεκαετία 1910(περίπου)Μικρογραφίες12. Ο μόλος τής Αγίου Νικολάου. Βόλτα10. Ο μόλος τής Αγίου Νικολάου, δεκαετία 1910(περίπου)Μικρογραφίες12. Ο μόλος τής Αγίου Νικολάου. Βόλτα10. Ο μόλος τής Αγίου Νικολάου, δεκαετία 1910(περίπου)Μικρογραφίες12. Ο μόλος τής Αγίου Νικολάου. Βόλτα
Επισκέψεις
3481
Βαθμολογία κατάταξης
χωρίς βαθμό
Βαθμολογήστε τη φωτογραφία