• 1. Ο μόλος τής Αγίου Νικολάου1. Ο μόλος τής Αγίου Νικολάου
  4410 εμφανίσεις
 • 2. Ο μόλος τής Αγίου Νικολάου2. Ο μόλος τής Αγίου Νικολάου
  4050 εμφανίσεις
 • 3. Ο μόλος τής Αγίου Νικολάου3. Ο μόλος τής Αγίου Νικολάου
  3859 εμφανίσεις
 • 4. Ο μόλος τής Αγίου Νικολάου4. Ο μόλος τής Αγίου Νικολάου
  3973 εμφανίσεις
 • 5. Ο μόλος τής Αγίου Νικολάου5. Ο μόλος τής Αγίου Νικολάου
  3666 εμφανίσεις
 • 6. Ο μόλος τής Αγίου Νικολάου6. Ο μόλος τής Αγίου Νικολάου
  3918 εμφανίσεις
 • 7. Ο μόλος τής Αγίου Νικολάου7. Ο μόλος τής Αγίου Νικολάου
  3663 εμφανίσεις
 • 8. Ο μόλος τής Αγίου Νικολάου8. Ο μόλος τής Αγίου Νικολάου
  3630 εμφανίσεις
 • 9. Ο μόλος τής Αγίου Νικολάου.jpg9. Ο μόλος τής Αγίου Νικολάου.jpg
  3702 εμφανίσεις
 • 10. Ο μόλος τής Αγίου Νικολάου10. Ο μόλος τής Αγίου Νικολάου
  3913 εμφανίσεις
 • 11. Ο μόλος τής Αγίου Νικολάου, 1925 (φωτό Γεώργιος Βαφιαδάκης, ερασιτέχνης)11. Ο μόλος τής Αγίου Νικολάου, 1925 (φωτό Γεώργιος Βαφιαδάκης, ερασιτέχνης)
  3735 εμφανίσεις
 • 12. Ο βόρειος προλιμένας και ο μόλος τής Αγίου Νικολάου12. Ο βόρειος προλιμένας και ο μόλος τής Αγίου Νικολάου
  3585 εμφανίσεις
 • 13. Ο κεντρικός μόλος - λιμενοβραχίονας γύρω στα 1860. Διακρίνεται ο αρχικός φάρος, απλό κυλινδρικό κτίριο με ξύλινη εξέδρα στην κορυφή του13. Ο κεντρικός μόλος - λιμενοβραχίονας γύρω στα 1860. Διακρίνεται ο αρχικός φάρος, απλό κυλινδρικό κτίριο με ξύλινη εξέδρα στην κορυφή του
  3844 εμφανίσεις
 • 14. Ο μόλος τής Αγίου Νικολάου. Ταχυδρομήθηκε το 191614. Ο μόλος τής Αγίου Νικολάου. Ταχυδρομήθηκε το 1916
  3598 εμφανίσεις
 • 15. Ο μόλος τής Αγίου Νικολάου. Το πανώ (στο κέντρο και προς τα πάνω τής φωτό) γράφει "ΣΤ΄ ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΕΙΑ" (αγώνες αθλημάτων νερού) που έγιναν το καλοκαίρι τού 195215. Ο μόλος τής Αγίου Νικολάου. Το πανώ (στο κέντρο και προς τα πάνω τής φωτό) γράφει "ΣΤ΄ ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΕΙΑ" (αγώνες αθλημάτων νερού) που έγιναν το καλοκαίρι τού 1952
  3707 εμφανίσεις
 • 16. Ο μόλος τής Αγίου Νικολάου16. Ο μόλος τής Αγίου Νικολάου
  3819 εμφανίσεις
 • 17. Ο μόλος τής Αγίου Νικολάου17. Ο μόλος τής Αγίου Νικολάου
  3896 εμφανίσεις
 • 18. Ο μόλος τής Αγίου Νικολάου18. Ο μόλος τής Αγίου Νικολάου
  3945 εμφανίσεις
 • 19. Ο μόλος τής Αγίου Νικολάου19. Ο μόλος τής Αγίου Νικολάου
  3918 εμφανίσεις
 • 20. Ο μόλος τής Αγίου Νικολάου20. Ο μόλος τής Αγίου Νικολάου
  4236 εμφανίσεις