36. Παλλάς. Γούναρη και 25ης Μαρτίου.jpg 35. Ούφα. Ο κινηματογράφος, που βρισκόταν στην ταράτσα τού καφενείου τού Σταυριανού, άρχισε τη λειτουργία του τη δεκαετία τού 1930Μικρογραφίες37. Σινέ Άνοιξη. Στη Γερμανού35. Ούφα. Ο κινηματογράφος, που βρισκόταν στην ταράτσα τού καφενείου τού Σταυριανού, άρχισε τη λειτουργία του τη δεκαετία τού 1930Μικρογραφίες37. Σινέ Άνοιξη. Στη Γερμανού35. Ούφα. Ο κινηματογράφος, που βρισκόταν στην ταράτσα τού καφενείου τού Σταυριανού, άρχισε τη λειτουργία του τη δεκαετία τού 1930Μικρογραφίες37. Σινέ Άνοιξη. Στη Γερμανού35. Ούφα. Ο κινηματογράφος, που βρισκόταν στην ταράτσα τού καφενείου τού Σταυριανού, άρχισε τη λειτουργία του τη δεκαετία τού 1930Μικρογραφίες37. Σινέ Άνοιξη. Στη Γερμανού35. Ούφα. Ο κινηματογράφος, που βρισκόταν στην ταράτσα τού καφενείου τού Σταυριανού, άρχισε τη λειτουργία του τη δεκαετία τού 1930Μικρογραφίες37. Σινέ Άνοιξη. Στη Γερμανού35. Ούφα. Ο κινηματογράφος, που βρισκόταν στην ταράτσα τού καφενείου τού Σταυριανού, άρχισε τη λειτουργία του τη δεκαετία τού 1930Μικρογραφίες37. Σινέ Άνοιξη. Στη Γερμανού
Επισκέψεις
3615
Βαθμολογία κατάταξης
χωρίς βαθμό
Βαθμολογήστε τη φωτογραφία