35. Ούφα. Ο κινηματογράφος, που βρισκόταν στην ταράτσα τού καφενείου τού Σταυριανού, άρχισε τη λειτουργία του τη δεκαετία τού 1930.jpg 34. Ούφα. Στην άκρη αριστερά διακρίνεται η είσοδος και το όνομα του κινηματογράφου. Από κάτω του βρισκόταν το καφενείο τού Σταυριανού, 1997(περίπου)Μικρογραφίες36. Παλλάς. Γούναρη και 25ης Μαρτίου34. Ούφα. Στην άκρη αριστερά διακρίνεται η είσοδος και το όνομα του κινηματογράφου. Από κάτω του βρισκόταν το καφενείο τού Σταυριανού, 1997(περίπου)Μικρογραφίες36. Παλλάς. Γούναρη και 25ης Μαρτίου34. Ούφα. Στην άκρη αριστερά διακρίνεται η είσοδος και το όνομα του κινηματογράφου. Από κάτω του βρισκόταν το καφενείο τού Σταυριανού, 1997(περίπου)Μικρογραφίες36. Παλλάς. Γούναρη και 25ης Μαρτίου34. Ούφα. Στην άκρη αριστερά διακρίνεται η είσοδος και το όνομα του κινηματογράφου. Από κάτω του βρισκόταν το καφενείο τού Σταυριανού, 1997(περίπου)Μικρογραφίες36. Παλλάς. Γούναρη και 25ης Μαρτίου34. Ούφα. Στην άκρη αριστερά διακρίνεται η είσοδος και το όνομα του κινηματογράφου. Από κάτω του βρισκόταν το καφενείο τού Σταυριανού, 1997(περίπου)Μικρογραφίες36. Παλλάς. Γούναρη και 25ης Μαρτίου
Επισκέψεις
3435
Βαθμολογία κατάταξης
3.41 (1 βαθμολόγηση)
Αλλάξτε τη βαθμολογία σας