18. Το λογότυπο της εφημερίδας \'\'Αλλαγή\'\', 1981.jpg 17. Η εφημερίδα "Δημοκρατία-Πρόοδος"Μικρογραφίες19. Το λογότυπο της εφημερίδας "Η Ημέρα", 198117. Η εφημερίδα "Δημοκρατία-Πρόοδος"Μικρογραφίες19. Το λογότυπο της εφημερίδας "Η Ημέρα", 198117. Η εφημερίδα "Δημοκρατία-Πρόοδος"Μικρογραφίες19. Το λογότυπο της εφημερίδας "Η Ημέρα", 198117. Η εφημερίδα "Δημοκρατία-Πρόοδος"Μικρογραφίες19. Το λογότυπο της εφημερίδας "Η Ημέρα", 198117. Η εφημερίδα "Δημοκρατία-Πρόοδος"Μικρογραφίες19. Το λογότυπο της εφημερίδας "Η Ημέρα", 198117. Η εφημερίδα "Δημοκρατία-Πρόοδος"Μικρογραφίες19. Το λογότυπο της εφημερίδας "Η Ημέρα", 1981
Επισκέψεις
3941
Βαθμολογία κατάταξης
χωρίς βαθμό
Βαθμολογήστε τη φωτογραφία