18. Το λογότυπο της εφημερίδας \'\'Αλλαγή\'\', 1981.jpg 19. Το λογότυπο της εφημερίδας "Η Ημέρα", 1981Μικρογραφίες17. Η εφημερίδα "Δημοκρατία-Πρόοδος"19. Το λογότυπο της εφημερίδας "Η Ημέρα", 1981Μικρογραφίες17. Η εφημερίδα "Δημοκρατία-Πρόοδος"19. Το λογότυπο της εφημερίδας "Η Ημέρα", 1981Μικρογραφίες17. Η εφημερίδα "Δημοκρατία-Πρόοδος"19. Το λογότυπο της εφημερίδας "Η Ημέρα", 1981Μικρογραφίες17. Η εφημερίδα "Δημοκρατία-Πρόοδος"19. Το λογότυπο της εφημερίδας "Η Ημέρα", 1981Μικρογραφίες17. Η εφημερίδα "Δημοκρατία-Πρόοδος"19. Το λογότυπο της εφημερίδας "Η Ημέρα", 1981Μικρογραφίες17. Η εφημερίδα "Δημοκρατία-Πρόοδος"
Επισκέψεις
3940
Βαθμολογία κατάταξης
χωρίς βαθμό
Βαθμολογήστε τη φωτογραφία