22. Ο Δημήτριος Τόφαλος (τέταρτος εξ αριστερών, όρθιος) με μία ομάδα πρωταθλητών τής πάλης, τους οποίους προπόνησε για το Διεθνές Πρωτάθλημα Ευρώπης.jpg 21. Ο Τόφαλος θραύων αλυσσίδαν κατα μιαν επίδειξιν του Ιταλικού θιάσου Ποικιλιών τού οποίου ετύγχανε μέλοςΜικρογραφίες23. Φωτογραφίες από προπόνηση του Τόφαλου  21. Ο Τόφαλος θραύων αλυσσίδαν κατα μιαν επίδειξιν του Ιταλικού θιάσου Ποικιλιών τού οποίου ετύγχανε μέλοςΜικρογραφίες23. Φωτογραφίες από προπόνηση του Τόφαλου  21. Ο Τόφαλος θραύων αλυσσίδαν κατα μιαν επίδειξιν του Ιταλικού θιάσου Ποικιλιών τού οποίου ετύγχανε μέλοςΜικρογραφίες23. Φωτογραφίες από προπόνηση του Τόφαλου  21. Ο Τόφαλος θραύων αλυσσίδαν κατα μιαν επίδειξιν του Ιταλικού θιάσου Ποικιλιών τού οποίου ετύγχανε μέλοςΜικρογραφίες23. Φωτογραφίες από προπόνηση του Τόφαλου
Επισκέψεις
5165
Βαθμολογία κατάταξης
χωρίς βαθμό
Βαθμολογήστε τη φωτογραφία