20/29
Αρχική / ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ / ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΦΑΛΟΣ /

20. Ο Τόφαλος επιδεικνύει μία από τις λαβές του στην ελεύθερη πάλη (από την εφ. "Ημέρα")

20. Ο Τόφαλος επιδεικνύει μία από τις λαβές του στην ελεύθερη πάλη (από την εφ. \'\'Ημέρα\'\').jpg 19. Το σπίτι τού Τόφαλου στην οδό Τζουρτζ (έχει κριθεί διατηρητέο)Μικρογραφίες21. Ο Τόφαλος θραύων αλυσσίδαν κατα μιαν επίδειξιν του Ιταλικού θιάσου Ποικιλιών τού οποίου ετύγχανε μέλος19. Το σπίτι τού Τόφαλου στην οδό Τζουρτζ (έχει κριθεί διατηρητέο)Μικρογραφίες21. Ο Τόφαλος θραύων αλυσσίδαν κατα μιαν επίδειξιν του Ιταλικού θιάσου Ποικιλιών τού οποίου ετύγχανε μέλος19. Το σπίτι τού Τόφαλου στην οδό Τζουρτζ (έχει κριθεί διατηρητέο)Μικρογραφίες21. Ο Τόφαλος θραύων αλυσσίδαν κατα μιαν επίδειξιν του Ιταλικού θιάσου Ποικιλιών τού οποίου ετύγχανε μέλος19. Το σπίτι τού Τόφαλου στην οδό Τζουρτζ (έχει κριθεί διατηρητέο)Μικρογραφίες21. Ο Τόφαλος θραύων αλυσσίδαν κατα μιαν επίδειξιν του Ιταλικού θιάσου Ποικιλιών τού οποίου ετύγχανε μέλος19. Το σπίτι τού Τόφαλου στην οδό Τζουρτζ (έχει κριθεί διατηρητέο)Μικρογραφίες21. Ο Τόφαλος θραύων αλυσσίδαν κατα μιαν επίδειξιν του Ιταλικού θιάσου Ποικιλιών τού οποίου ετύγχανε μέλος
Επισκέψεις
7105
Βαθμολογία κατάταξης
χωρίς βαθμό
Βαθμολογήστε τη φωτογραφία