12. Ο Παντοκράτορας στην Άνω Πόλη.jpg 11. Ο Παντοκράτορας στην Άνω Πόλη, δεκαετία 1930Μικρογραφίες13. Ο Παντοκράτορας στην Άνω Πόλη11. Ο Παντοκράτορας στην Άνω Πόλη, δεκαετία 1930Μικρογραφίες13. Ο Παντοκράτορας στην Άνω Πόλη11. Ο Παντοκράτορας στην Άνω Πόλη, δεκαετία 1930Μικρογραφίες13. Ο Παντοκράτορας στην Άνω Πόλη11. Ο Παντοκράτορας στην Άνω Πόλη, δεκαετία 1930Μικρογραφίες13. Ο Παντοκράτορας στην Άνω Πόλη11. Ο Παντοκράτορας στην Άνω Πόλη, δεκαετία 1930Μικρογραφίες13. Ο Παντοκράτορας στην Άνω Πόλη11. Ο Παντοκράτορας στην Άνω Πόλη, δεκαετία 1930Μικρογραφίες13. Ο Παντοκράτορας στην Άνω Πόλη
Επισκέψεις
3780
Βαθμολογία κατάταξης
χωρίς βαθμό
Βαθμολογήστε τη φωτογραφία