6. Ο Παντοκράτορας στην Άνω Πόλη.jpg 5. Σχεδιαστική απεικόνιση του ναού τού Παντοκράτορα, 1896Μικρογραφίες7. Ο Παντοκράτορας στην Άνω Πόλη, δεκαετία 19205. Σχεδιαστική απεικόνιση του ναού τού Παντοκράτορα, 1896Μικρογραφίες7. Ο Παντοκράτορας στην Άνω Πόλη, δεκαετία 19205. Σχεδιαστική απεικόνιση του ναού τού Παντοκράτορα, 1896Μικρογραφίες7. Ο Παντοκράτορας στην Άνω Πόλη, δεκαετία 19205. Σχεδιαστική απεικόνιση του ναού τού Παντοκράτορα, 1896Μικρογραφίες7. Ο Παντοκράτορας στην Άνω Πόλη, δεκαετία 19205. Σχεδιαστική απεικόνιση του ναού τού Παντοκράτορα, 1896Μικρογραφίες7. Ο Παντοκράτορας στην Άνω Πόλη, δεκαετία 19205. Σχεδιαστική απεικόνιση του ναού τού Παντοκράτορα, 1896Μικρογραφίες7. Ο Παντοκράτορας στην Άνω Πόλη, δεκαετία 1920
Επισκέψεις
4031
Βαθμολογία κατάταξης
χωρίς βαθμό
Βαθμολογήστε τη φωτογραφία