5. Σχεδιαστική απεικόνιση του ναού τού Παντοκράτορα, 1896.jpg 6. Ο Παντοκράτορας στην Άνω ΠόληΜικρογραφίες4. Ο ναός τού Παντοκράτορα όταν λειτουργούσε ακόμη σαν τζαμί, αρχές 19ου αι6. Ο Παντοκράτορας στην Άνω ΠόληΜικρογραφίες4. Ο ναός τού Παντοκράτορα όταν λειτουργούσε ακόμη σαν τζαμί, αρχές 19ου αι6. Ο Παντοκράτορας στην Άνω ΠόληΜικρογραφίες4. Ο ναός τού Παντοκράτορα όταν λειτουργούσε ακόμη σαν τζαμί, αρχές 19ου αι6. Ο Παντοκράτορας στην Άνω ΠόληΜικρογραφίες4. Ο ναός τού Παντοκράτορα όταν λειτουργούσε ακόμη σαν τζαμί, αρχές 19ου αι6. Ο Παντοκράτορας στην Άνω ΠόληΜικρογραφίες4. Ο ναός τού Παντοκράτορα όταν λειτουργούσε ακόμη σαν τζαμί, αρχές 19ου αι
Επισκέψεις
4201
Βαθμολογία κατάταξης
χωρίς βαθμό
Βαθμολογήστε τη φωτογραφία