4. Ο ναός τού Παντοκράτορα όταν λειτουργούσε ακόμη σαν τζαμί, αρχές 19ου αι.jpg 3. Ο Παντοκράτορας, στην Άνω Πόλη. Ο ιερός ναός με τον μιναρέ επί τουρκοκρατίας, 1817Μικρογραφίες5. Σχεδιαστική απεικόνιση του ναού τού Παντοκράτορα, 18963. Ο Παντοκράτορας, στην Άνω Πόλη. Ο ιερός ναός με τον μιναρέ επί τουρκοκρατίας, 1817Μικρογραφίες5. Σχεδιαστική απεικόνιση του ναού τού Παντοκράτορα, 18963. Ο Παντοκράτορας, στην Άνω Πόλη. Ο ιερός ναός με τον μιναρέ επί τουρκοκρατίας, 1817Μικρογραφίες5. Σχεδιαστική απεικόνιση του ναού τού Παντοκράτορα, 18963. Ο Παντοκράτορας, στην Άνω Πόλη. Ο ιερός ναός με τον μιναρέ επί τουρκοκρατίας, 1817Μικρογραφίες5. Σχεδιαστική απεικόνιση του ναού τού Παντοκράτορα, 18963. Ο Παντοκράτορας, στην Άνω Πόλη. Ο ιερός ναός με τον μιναρέ επί τουρκοκρατίας, 1817Μικρογραφίες5. Σχεδιαστική απεικόνιση του ναού τού Παντοκράτορα, 1896
Επισκέψεις
4470
Βαθμολογία κατάταξης
χωρίς βαθμό
Βαθμολογήστε τη φωτογραφία