59. Άποψη της Πάτρας από τις σκάλες τής Αγίου Νικολάου.jpg 58. Άποψη της Πάτρας από τις σκάλες τής Αγίου ΝικολάουΜικρογραφίες60. Άποψη της Πάτρας από τις σκάλες τής Αγίου Νικολάου, δεκαετία 193058. Άποψη της Πάτρας από τις σκάλες τής Αγίου ΝικολάουΜικρογραφίες60. Άποψη της Πάτρας από τις σκάλες τής Αγίου Νικολάου, δεκαετία 193058. Άποψη της Πάτρας από τις σκάλες τής Αγίου ΝικολάουΜικρογραφίες60. Άποψη της Πάτρας από τις σκάλες τής Αγίου Νικολάου, δεκαετία 193058. Άποψη της Πάτρας από τις σκάλες τής Αγίου ΝικολάουΜικρογραφίες60. Άποψη της Πάτρας από τις σκάλες τής Αγίου Νικολάου, δεκαετία 193058. Άποψη της Πάτρας από τις σκάλες τής Αγίου ΝικολάουΜικρογραφίες60. Άποψη της Πάτρας από τις σκάλες τής Αγίου Νικολάου, δεκαετία 193058. Άποψη της Πάτρας από τις σκάλες τής Αγίου ΝικολάουΜικρογραφίες60. Άποψη της Πάτρας από τις σκάλες τής Αγίου Νικολάου, δεκαετία 1930
Επισκέψεις
3949
Βαθμολογία κατάταξης
χωρίς βαθμό
Βαθμολογήστε τη φωτογραφία