36. Η Πάτρα από τον κυματοθραύστη, δεκαετία 1900.jpg 37. Η Πάτρα από το φάροΜικρογραφίες35. Η Πάτρα από τον κυματοθραύστη, δεκαετία 190037. Η Πάτρα από το φάροΜικρογραφίες35. Η Πάτρα από τον κυματοθραύστη, δεκαετία 190037. Η Πάτρα από το φάροΜικρογραφίες35. Η Πάτρα από τον κυματοθραύστη, δεκαετία 190037. Η Πάτρα από το φάροΜικρογραφίες35. Η Πάτρα από τον κυματοθραύστη, δεκαετία 190037. Η Πάτρα από το φάροΜικρογραφίες35. Η Πάτρα από τον κυματοθραύστη, δεκαετία 1900
Επισκέψεις
5322
Βαθμολογία κατάταξης
χωρίς βαθμό
Βαθμολογήστε τη φωτογραφία