32. Η Πάτρα από τη θάλασσα, 1930.JPG 33. Πανοραμική άποψη της πόλης από τη θάλασσαΜικρογραφίες31. Η Πάτρα από τη θάλασσα33. Πανοραμική άποψη της πόλης από τη θάλασσαΜικρογραφίες31. Η Πάτρα από τη θάλασσα33. Πανοραμική άποψη της πόλης από τη θάλασσαΜικρογραφίες31. Η Πάτρα από τη θάλασσα33. Πανοραμική άποψη της πόλης από τη θάλασσαΜικρογραφίες31. Η Πάτρα από τη θάλασσα33. Πανοραμική άποψη της πόλης από τη θάλασσαΜικρογραφίες31. Η Πάτρα από τη θάλασσα33. Πανοραμική άποψη της πόλης από τη θάλασσαΜικρογραφίες31. Η Πάτρα από τη θάλασσα
Επισκέψεις
4083
Βαθμολογία κατάταξης
χωρίς βαθμό
Βαθμολογήστε τη φωτογραφία