47. Θάλαμοι ζύμωσης-σίτευσης, 1950-1952.jpg 48. Πλήρωση βαρελιών, 1950-1952Μικρογραφίες46. Το εμφιαλωτήριο, 1950-195248. Πλήρωση βαρελιών, 1950-1952Μικρογραφίες46. Το εμφιαλωτήριο, 1950-195248. Πλήρωση βαρελιών, 1950-1952Μικρογραφίες46. Το εμφιαλωτήριο, 1950-195248. Πλήρωση βαρελιών, 1950-1952Μικρογραφίες46. Το εμφιαλωτήριο, 1950-195248. Πλήρωση βαρελιών, 1950-1952Μικρογραφίες46. Το εμφιαλωτήριο, 1950-195248. Πλήρωση βαρελιών, 1950-1952Μικρογραφίες46. Το εμφιαλωτήριο, 1950-1952
Επισκέψεις
3216
Βαθμολογία κατάταξης
χωρίς βαθμό
Βαθμολογήστε τη φωτογραφία