44. Το μηχανοστάσιο, 1950-1952.jpg 43. Το μηχανοστάσιο, 1950-1952Μικρογραφίες45. Το ζυοθοβραστήριο, 195243. Το μηχανοστάσιο, 1950-1952Μικρογραφίες45. Το ζυοθοβραστήριο, 195243. Το μηχανοστάσιο, 1950-1952Μικρογραφίες45. Το ζυοθοβραστήριο, 195243. Το μηχανοστάσιο, 1950-1952Μικρογραφίες45. Το ζυοθοβραστήριο, 195243. Το μηχανοστάσιο, 1950-1952Μικρογραφίες45. Το ζυοθοβραστήριο, 1952
Επισκέψεις
3095
Βαθμολογία κατάταξης
4.60 (1 βαθμολόγηση)
Βαθμολογήστε τη φωτογραφία