44. Το μηχανοστάσιο, 1950-1952.jpg 45. Το ζυοθοβραστήριο, 1952Μικρογραφίες43. Το μηχανοστάσιο, 1950-195245. Το ζυοθοβραστήριο, 1952Μικρογραφίες43. Το μηχανοστάσιο, 1950-195245. Το ζυοθοβραστήριο, 1952Μικρογραφίες43. Το μηχανοστάσιο, 1950-195245. Το ζυοθοβραστήριο, 1952Μικρογραφίες43. Το μηχανοστάσιο, 1950-195245. Το ζυοθοβραστήριο, 1952Μικρογραφίες43. Το μηχανοστάσιο, 1950-1952
Επισκέψεις
3151
Βαθμολογία κατάταξης
4.58 (1 βαθμολόγηση)
Βαθμολογήστε τη φωτογραφία