34. Θάλαμος σιτεύσεως, 1920.jpg 35. Θάλαμος σιτεύσεως, 1920Μικρογραφίες33. Θάλαμος ζυμώσεως, 192035. Θάλαμος σιτεύσεως, 1920Μικρογραφίες33. Θάλαμος ζυμώσεως, 192035. Θάλαμος σιτεύσεως, 1920Μικρογραφίες33. Θάλαμος ζυμώσεως, 192035. Θάλαμος σιτεύσεως, 1920Μικρογραφίες33. Θάλαμος ζυμώσεως, 192035. Θάλαμος σιτεύσεως, 1920Μικρογραφίες33. Θάλαμος ζυμώσεως, 192035. Θάλαμος σιτεύσεως, 1920Μικρογραφίες33. Θάλαμος ζυμώσεως, 1920
Επισκέψεις
3267
Βαθμολογία κατάταξης
3.86 (2 Κατατάξεις)
Βαθμολογήστε τη φωτογραφία